استابلایزر پنیر پیتزا وپروسس Proda STT 066

 استابلایزر پنیر پیتزا

استابلایزر Proda STT 066

 استابلایزر پنیر پیتزا  Proda STT 066 یک مخلوط اصلی گیاهی بدون مواد شیمیایی با خاصیت ژله کنندگی ، قوام دهندگی و
سفت کنندگی است که به طور گسترده در مواد غذایی مورد استفاده قرارمی گیرد.

 استابلایزر پنیر پیتزا  سبب افزایش قابلیت انعطاف پذیری، رفتار فیبری ، ذوب و کشسانی می شود ، همچنین استابلایزر پنیر پیتزا کاهش وزن خشک اختیاری، قابلیت های غیر چسبیدن در پنیر های تکه ای و برش خوری خوب رادارد.
استابلایزر پنیر پیتزا باعث افزایش وزن  و افزایش راندمان 10 تا 15 کیلوگرم می شود.

***استابلایزر پنیر پیتزا تولید ترکیه است که توسط شرکت دایان آرمان پویا   (نماینده انحصاری) در ایران توزیع می شود.