پـودر و گـرانـول مـوسـیــر

موسیر چاشنی‌ای اشتها آور و دارای طبیعت گرم است. ترکیبات شیمیایی موسیر دارای حدود ۱-0.6 درصد اسانس می باشد که شامل آلیل پروپیل –دی سولفیدودوترکیب گوگردی می باشدهمچنین دارای آلیسین–آلیساتین ۱و۲ می باشد.انواع پودر و گرانول درسایزهای 2 و 3 و 4.به صورت اشعه خورده وغیر اشعه قابل عرضه است.
موسیر گیاهی است مانند سیر که ریشه آن یک پیاز درشت برگهایش باریک و دراز و گلهایش بنفش مایل به قرمز می باشد. موسیر در استان های غربی کشت می شود یا به صورت خودرو در کوه ها یافت می شود. از تأثیرات مثبتی مصرف موسیر می توان به کاهش سردردهای میگرنی,کم کردن قند خون در افراد دیابتی و دستگاه اعصاب مرکزی اشاره نمود و همچنین از خواص گندزدائی آن برای دفع انگل ها همراه غذا از آن استفاده می‌شود.

سولفور موجود در سیر ،نابود کننده بسیاری از باکتری‌های پاتوژنیک (بیماریزا)، ویروس‌ها و انگل‌های موجود در روده‌ی بزرگ و کوچک می باشد.

زمینه های کاربرد