استارتر کالچر محصولات لبنی

استارتر کالچر  Starter Calture

 
استارتر کالچر گونه از باکتری ها هستند که به صورت آگاهانه جهت ایجاد تغییرات مثبت به شیر اضافه می شود و چون فرآیند تخمیر را آغاز می کنند به آنها استارتر گویند و از آنجاییکه در دانش میکروبیولوژی به میکروارگانیزم های زنده در یک محیط رشد کشت Calture می گویند لذا این موجودات استارتر کالچر نامیده می شوند.

زمانی که گونه از این باکتری ها با تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک باعث اسیدی شدن محیط و کاهش ph می شوند تغییرات مثبتی را به وجود می آورند.استارتر کالچرها می توانند از انواع مختلف میکروارگانیزم ها ساخته شده باشند این میکروارگانیزم ها قارچ و باکتری هستند و قارچ هامی توانند مخمر یا کپک باشند(به عنوان مثال در تولید کفیر از مخمر و درتولید پنیرهای خاص که روی آنها کپک خوراکی رشد می کند از کپک استفاده می شود).باکتری ها نیز معمولا در بحث استارتر ها بر اساس دمای رشد تقسیم بندی می شوند که شامل مزوفیل ها(میانه دوستC 37 -25 ) و ترموفیل  ها(گرما دوستC46-39) می باشند.

نوعی کشت حاصل از باکتری های ترموفیل که با روش خشک کردن انجمادی حاصل شده و برای استفاده مستقیم در محصول بکار میرود.استرپتوکوکوس سالیواریوس زیرگونه ترموفیلوس. لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس دارای چرخش آنتی فاژ
طریقه مصرف:کشت را مستقیما به تانک ذخیره شیر اضافه کنید و برای چند دقیقه مخلوط کنید تا انحلال بهتر صورت بگیرد.
نگهداری محصول:پس از دریافت محصول در محل خنک نگهداری شود.1سال در دمای 4درجه باشد.زمان ماندگاری در برچسب محصول درج شده است. از پاکت های باز شده استفاده نکنید.
بسته بندی:
5Units -10 Units- 20Units-50Units و یا مقدار درخواستی
واحدهای 1D قابل استفاده برای 100 تا 200 لیتر شیر متناسب با تکنولوژی تولید.

زمینه های کاربرد