اسانس

اسانس طبیعی وطعم دهنده


دایان آرمان پویا به ارائه راه کارهایی جهت پاسخ گویی به نیاز های روز افزون مصرف طعم دهنده های طبیعی توسط تولیدکنندگان پرداخته است. از این رو انتخاب اسانس یا طعم دهنده ای که پایداری مناسبی در شرایط متفاوت را داشته باشند اهمیت بسیاری دارد.طعم دهنده ها و اسانس ها کاملا طبیعی و مناسب با ذائقه ایرانی می باشد.

برخی از اسانس های موجود به شرح زیر می باشند:
اسانس پونه
اسانس نعناء
اسانس ریحان
اسانس شوید
اسانس مرزه
اسانس موسیر
اسانس آویشن
اسانس هفت گیاه
اسانس گیاهان سنتی
اسانس کره
اسانس عسل
اسانس ترکیبی:خیار -موسیر
طعم پنیر سوئیسی
طعم کره و......


زمینه های کاربرد