اهداف و چشم انداز

  

اهداف شرکت

 

ایفای نقش توسعه صنعتی و اقتصادی در حوزه علوم و صنایع غذایی،فنی مهندسی (ماشین آلات و تجهیزات) و مواد اولیه افزودنی منطبق با محیط زیست .
 کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت تولید و هدایت تولید کنندگان در راستای تولید برتر.
هم فکری با مدیران و صاحبان صنایع در جهت رفع مشکلات و دغدغه های فکری آنان و ارائه راه حل های کاربردی در صنایع غذایی.
کوتاه کردن راه ،جهت دستیابی تولید کنندگان به دانش های روز و متد های جدید علمی صنایع غذایی و مشاوره جهت تبادل اطلاعات علمی و اصولی.چشم انداز شرکت

 

رفع چالشهای صنایع و مدیران در راستای تولید و انجام تولیدی با خیال آسوده.
 ایجاد سیستمی کارآمد جهت ثبت و ارزیابی تولید کنندگان گوناگون صنعت غذایی .
گردآوری کارآمدترین کارشناسان صنایع غذایی جهت ارائه برترین پیشنهادات در علوم صنایع غذایی.
پیشتازی در سالم سازی محصولات غذایی کشور با تأمین مواد اولیه و افزودنی های با کیفیت و فراهم آوردن زندگی سالم برای مصرف کنندگان و شهروندان عزیز.
 لذا تا رسیدن به این چشم انداز در این راه ارزشمند دست در دست هم تلاش خواهیم کرد.