استابلایزر

استابلایزر به معنای پایاساز و تثبیت کننده است که در صنایع لبنی،گوشتی،سس و دسرها کاربرد دارد.
استابلایزر ها موادی هستند که با خواص کیفی خود سبب افزایش ارزش بیشتر محصول نهایی می شوند و می توانند نواقص موجود در محصول را که در حین تولید بر اثر شیر یا فرآیند حاصل می شود را تا مقادیری زیادی جبران نماید.
استابلایزر در صنعت غذا ترکیباتی که برای افزایش قوام محصول،پایداری محصول،افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده روی محصول بکار می رود و ترکیبات آن برای صنایع مختلف متفاوت است.
استابلایزر های موجود به شرح زیر می باشند:

1.استابلایزر دوغ تک فاز کننده
2.استابلایزر دوغ  تغلیظ کننده

استابلایزر تغلیظ کننده استابلایزری است که برای افزایش قوام و پایداری محصول مورد استفاده قرار می گیرد و احساس دهانی غلیظ را ایجاد می کند .
استابلایزر تک فاز کننده استابلایزری است که مانع از نشست مواد در دوغ شده و به اصلاح مانع از دو فاز شدن دوغ می گردد. (دوفاز شدن:حتما باید قبل از مصرف آن را خوب تکان داد تا مواد با یکدیگر مخلوط شوند.) و تا 45روز دوغ را به حالت تک فاز حفظ می کند.

 کاربرد استابلایزر در صنایع مختلف به عنوان یک تثبیت کننده افزوده می شود و باعث حفظ ساختار آنها می شود و میزان مصرف ماست را تا 30% کاهش می دهد و در ضمن مقرون به صرفه است.

زمینه های کاربرد