استابلایزر پنیر Topi با Proda 0066

در تهیه پنیر Topi  از چه استابلایزری استفاده می شود؟


استابلایزر proda0066 یکی از مواد اولیه تواید پنیر های topi ترک یا همان پنیر های تازه ایتالیایی است.

ترکیب استابلایزر پنیر تازه ایتالیایی یا همان پنیر Topi چیست؟

استابلیزر Proda 0066 استابلایزر اصلی این پنیر است جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.