استابلایزر پنیر پیتزا

 • عکس
  استابلایزر پنیر پیتزا وپروسس کد 066

  استابلایزر پنیر توپی , پنیر Topi , استابلایزر پنیر پیتزا 066 قابلیت انعطاف پذیری، رفتار فیبری ، ذوب و کشسانی رابسیار افزایش می دهد، سبب افزایش قابلیت های غیر چسبیدن پنیر های تکه ای و برش خوری خوب را...

  کاربرد

  استابلایزر پنیر Topi با Proda 0066 ، استابلایزر پنیر پروسس proda-066 ،

  جزییات بیشتر

 • عکس
  استابلایزر پنیر پیتزا وپروسس کد 044

  استابلایزر پنیر پیتزا باعث افزایش خاصیت قوام دهندگی و کشسانی بالا همچنین انعطاف پذیری می شودو ذوب و انقباض پنیر را بهبود می بخشد، دیر سفت شدن پیتزا داخل پیتزا را کاهش داده در نتیچه بافت نرم تر ومطلوب ...

  کاربرد

  جزییات بیشتر