استابلایزر پنیر پروسس proda-066

استابلایزر پنیر پروسس proda-066

استابلایزر 066 جهت افزایش کش سانی در پنیر پیتزا شده وخواص بسیار زیادی را در محصول نهایی ایجاد می کند که در معرفی محصول به آن اشاره شده است.