AFT 2000

AFT-2000


AFT-2000 یک تثبیت کننده PH و یک ضد باکتری بسیار قوی است که بر روی چهار پاتوژن بزرگ نامطلوب در مواد غذایی (سالمونلا ، کلی فرم ، ای کولی ، اس آئوروس) تاثیر میگذارد .با توجه به بار میکروارگانیسم های موجود در شیر، AFT-2000 مصرفی طی48 ساعت مانع رشد طولانی مدت میکروارگانیسم های پاتوژن زیر آستانه می شود .

برای مشاهده جزئیات کامل  AFT S 2000 شرکت دایان آرمان پویا کلیک کنید.
موارد استفاده این نگهدارنده  در تمامی مواد غذایی می باشد.این محصول ساخت کشور ترکیه می باشدکه  در ایران فقط توسط شرکت دایان آرمان پویا به مصرف کننده نهایی عرضه می گردد.

زمینه های کاربرد