نگهدارنده ویژه پنیر Topi با AK 830

چگونه زمان ماندگاری پنیر های Topi وپنیر تازه ایتالیایی  را افزایش دهیم؟

با استفاده از نگهدارنده AK 830 که یکی از مواد اولیه وموثر در نابودی پاتوژن های کلی فورم, اشرشیاکلی , استاف اورئوس وسالمونلا می باشد می توان ماندگاری این پنیر تازه را افزایش داد.

طعم خوب پنیر Topi  چگونه حاصل می شود؟

ماده AK 830 چون یک ترکیب نمکی است لذا علاوه بر افزایش زمان ماندگاری پنیر تازه سبب  ایجاد طعم بسیار خوبی در این پنیر ها می شود .

آب نمک پنیر Topi چند درصد هست؟

یکی از مواد اصلی در تهیه آب نمک Topi ماده AK 830 است  جهت کسب اطلاعات کامل تر در مورد فرمولاسیون ونحوه تهیه آب نمک با کارشناسان ما تماس بگیرید.