پکتین

پکتین چیست؟

پکتین از جمله صمغ هایی است که در مواد غذایی  برای ایجاد پایداری ,وسکوزیته,تعلیق مواد در سیستم های غذایی  ومشخصا در تولید ژل مورد استفاده قرارمی گیرد.

پکتین چند نوع است؟

پکتین بر دو  نوع است پکتین با متوکسیل بالا (High metockcyl) وپکتین با متوکسیل پایین(Low metoksyl)

کاربرد پکتین با متوکسیل بالا:

از این نوع پکتین در ژله هایی با شکر بالا,مربا ومارمالاد,نوشیدنی های شیری وماستهای میوه ای اسیدی استفاده می شود.

کاربرد پکتین با متوکسیل پایین:

از این نوع پکتین در ژله هایی با شکر پایین,مربا ومارمالادهای رژیمی استفاده می شود.

پکتین در حضور قند,اسیدویون کلسیم تشکیل ژل می دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد پکتین  فایل pdf دوز مصرف صمغ هارا دانلود نمایید.

 

 

زمینه های کاربرد