پکتین

  •  عکس
    پکتین

    پکتین صمغ یا استابلایزری است که جهت تغلیظ وقوام دهنگی در مواد غذایی استفاده می شود.

    کاربرد

    جزییات بیشتر