نگهدارنده و ضد کپک نان و کیک ( جایگزین ناتامایسین )

 

نگهدارنده ضد کپک مخصوص محصولات نانوایی

 

با این وجود که محصولات نانوایی تحت دمای بسیار بالا فرآوری می شوند،کپک ها و اسپورها ممکن است در زمان نگهداری محصول را آلوده کنند که در نتیجه آن طعم ترشیدگی،بدطعمی و از دست رفتن مواد مغذی رخ می دهد. پیش از این از پروپیونیک اسید و نمک های آن برای افزایش ماندگاری محصولات نانوایی استفاده می شود. CPمحصولی تخمیری است که از تخمیر دکستروز توسط Propionibacterium acidiprioniciبدست می آید. 
پروپیونات کلسیم بدست آمده ازعملکرداین باکتری طبیعی بوده وبه خواست مصرف کنندگان برای تولید محصولات سالم تر پاسخ دهند و در عین حال زمان ماندگاری محصول را هم افزایش دهند. وبه نوعی بهبود دهنده است.

کارایی نگهدارنده:
افزایش حجم , ممانعت از بیات شدن, ممانعت از کپک زدن , ایجادرنگ طلایی در فر, بهبود خاصیت اوراسپرینگ در فرآورده های بیکریمزایای اصلی محصول

ممانعت از رشد کپک ها و اسپورهای غیر هوازی


افزایش مدت ماندگاری
همسو با محیط زیست

 

  •             

          

         

 

زمینه های کاربرد