نگه دارنده گوشت

یک محصول کاملا طبیعی ومناسب فرآورده های گوشتی و پروتئینی

شکر و سرکه از نظر مصرف کنندگان و همچنین تولید کنندگان به عنوان دو ماده غذایی همسو با محیط زیست به شمار می روند و از دیرباز برای پایداری و افزایش ماندگاری غذا به کار می روند.
ترکیبی از میکروارگانیزم هایB.coaqulans,L.paracasei , P.freudenreichii عمل تخمیررا در محیط کشت شکر و سرکه انجام می دهند. این مواد برای کنترل aw و PH بکار می روند تا مانعی در برابر رشد میکروارگانیزم ها ایجاد کنند و در نتیجه کیفیت کلی و پایداری میکروبی بسیاری از غذاها را بالا ببرند.

مزایای اصلی محصول


 • پایداری میکروبی را افزایش می دهد
• رشد لیستریا وکپک را کنترل می کند
• متعادل سازی pH و aw
• بهبود طعم ومزه
• پایداری فعالیت در محصول
• همسو با محیط زیست

زمینه های کاربرد