تری بلندر

تری بلندر


مخلوط کردن انواع پودر های افزودنی به شیر و تهیه محصول جدید به عنوان مثال: مخلوط کردن شیر خشک با شیر. این دستگاه همچنین مانع از وارد شدن هوا به مخلوط حاصله حین عمل تولید می گردد.
این امر سبب تولیدی با کیفیت بالاتر خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ویا سفارش با کارشناسان شرکت دایان آرمان تماس بگیرید

زمینه های کاربرد