آنزیم ترانس گلوتامیناز در گوشت پخته

آنزیم ترانس گلوتامیناز به طور طبیعی در اکثر بافت های جانوری و مایعات بدن موجود می‌باشد. آنزیم ترانس گلوتامیناز یک آنزیم طبیعی است که می تواند از طریق ایجاد پیوندهای کووالانسی بین گلوتامین و لیزین خواص عملکردی پروتئین را بهبود دهد.این پیوند بسیار مقاوم، نامحلول و برگشت ناپذیر می باشد.ترکیبات این آنزیم با خواص جدید پخت و صرفه اقتصادی گوشت قرمز،گوشت طیور و ماهی مورد استفاده قرارمی گیرد.انزیم ترانس گلوتامیناز یک آنزیم کاملا طبیعی و همسو با محیط زیست می باشد.

 E: این آنزیم برای دست یابی به حداکثر تاثیرگذاری در محصولات پخت شده تولید می باشد.

مزایای اصلی محصول:

بهبود بافت، آبدار بودن و ترد بودن
کاهش ضایعات برش تا 30%
 بهبود کیفیت و کاهش ضایعات پخت
کاهش یا حذف سایر افزودنی ها(مانند فسفات)
کاهش زمان عمل آوری/خشک شدن محصولات تخمیری تا 30%
جلوگیری از بروز تغییرات منفی در طعم و رنگ
همسوبا محیط زیست

کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنعت غذا:

• لبنیات
• فرآورده‌های گوشتی
• صنایع کنسرو گوشتی

آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع گوشتی، با بهبود بخشیدن شاخص های استحکام، قابلیت ارتجاعی، ویسکوزیته، ثبات حرارتی و کاهش آب اندازی به افزایش کیفیت محصول کمک می‌کند. همچنین با کاهش ضایعات گوشتی، نقش بسزایی را در افزایش بازدهی تولید کارخانجات، ایفا می کند.زمینه های کاربرد