بنزوات سدیم

نگهدارنده بنزوات سدیم


E211 بنزوات سدیم  دارای فرمول شیمیایی NaC6H5CO2 است.این آنزیم نمک اسید بنزوئیک است و محلول در آب است می توان آن را از ترکیب هیدروکسید سدیم و اسید بنزوئیک تولید کرد.

کاربرد  نگهدارنده بنزوات سدیم:


به عنوان نگهدارنده غذایی کاربرد دارد در محیط اسیدی از فعالیت باکتری ها و قارچ ها جلوگیری می کند خصوصا در غذاهایی مانند چاشنی های سالاد (سرکه) نوشابه های گازدار (اسید کربنیک) ومرباها و آب میوه ها (اسید سیتریک) ترشی جات (سرکه) و سس ها استفاده می شود. غلظت مجاز به عنوان نگه دارنده غذایی توسط FDA به 0.1 % وزنی محدود است.

جهت سفارش بنزوات سدیم شرکت دایان ارمان با کارشناسان فروش تماس بگیرید

زمینه های کاربرد