ناتامایسین در دوغ

ناتامایسین در دوغ


از جمله علل فساد دوغ کپک ها و مخمر ها به شمار می روند که مخمرها اغلب تاثیر نامطلوبی بر سلامت مصرف‌کننده ندارند و بیشتر سبب ترش شدن دوغ می‌شوند، اما کپک‌ها با تغییر طعم دوغ به تلخی و تغییر رنگ، آن را غیرقابل مصرف می‌کنند.
ناتامایسین نه تنها با جلوگیری از رشد کپک هاومخمر ها به ماندگاری بیشتر مواد غذایی کمک می کند بلکه این ناتامایسین زمان دمای فرآوری را هم کاهش می دهد.ناتامایسین می تواند به منظور جلوگیری از رشد کپک و مخمر ها به خوبی عمل نماید و مقاومت ماده غذایی را در برابر کپک ها و مخمر ها افزایش می دهند.