نگهدارنده ناتامایسین در خیارشور

ناتامایسین در خیارشور

از ناتامایسین می تواند جهت جلوگیری از کپک زدن خیار شور خصوصا زمانی که به صورت فله ارائه می شود استفاده نمود.
جهت کسب طریقه مصرف  ناتامایسین در خیارشور کلیک کنیدویاکسب  اطلاعات بیشتر در این خصوص با کارشناسان فروش شرکت دایان آرمان پویا تماس بگیرید