KMK 2000 در خامه

KMK 2000 در خامه

KMK 2000 در خامه با جلوگیری از فعالیت کپک ها ومخمر ها سبب افزایش ماندگاری خامه برای مدت زمان طولانی می شود. که البته توصیه می شود برای طولانی کردن این زمان از KMK 2000 استفاده کرد  برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید.