لیزوزیم

 • لیزوزیم
  لیزوزیم

  لیزویم ,انزیم لیزوزیم ,آنتی میکروبیال با دامنه استفاده وسیع

  کاربرد

  انواع پنیر ، آبمیوه و نوشیدنی ها ، فرآورده های گوشتی ،

  جزییات بیشتر