جایگزین نایزین (نایسین)

 • AFT 2000
  AFT 2000

  جایگزین نایسین/جایگزین نایزین وآنتی باکتریال قوی وضدباکتری گرم مثبت ومنفی ونابود کننده استاف ,کلیفورم,سالمونلا وایکولی

  کاربرد

  تخم مرغ مایع ، نوشیدنی هایی بر پایه شیر،دسر ، پنیر ، پنیر پیتزا ،

  جزییات بیشتر