دستگاه تقطیر تولید الکل

دستگاه تقطیر وتولید الکل

دستگاه تقطیر مناسب جهت تولید انواع عرقیجات گیاهی وهم چنین تولید الکل .
دستگاه تقطیر با طزفیت های متفاوت قابل تولید می باشد  طرفیت تولیداز 50 لیتر تا 200 لیتر الکل قابل ساخت هست.
همچنین امکان ساخت وطراحی کامل خط تولید نیز وجود دارد.
جهت سفارش خرید یا ساخت با شماره  09123141564 در تماس باشید.