استابلایزرPRODA S033 دوغ تک فاز

استابلایزرPRODA S033

استابلایزرPRODA S033 برای دوغ استفاده می شود که براساس میزان مصرف می تواند حالت غلیظ یا تک فازی به دوغ بدهد.