نایزین در آبمیوه و نوشیدنی

نایزین در آبمیوه و نوشیدنی

استفاده از نایزین در انواع اب میوه ها ونوشیدنی ها به دلیل خاصیت ضد باکتری که دارد بسیار مفید است ومی تواند از فعالیت باکتری های اسید دوست که اکثرا مشکل ساز در  انواع اب میوه ها هستند,جلوگیری کند.و مانع از تشکیل حالت ابری ویا تغییر طعم آب میوه ها شود.