نایزین در آبمیوه و نوشیدنی

کاربرد نایزین در آبمیوه و نوشیدنی

استفاده از نایزین در انواع اب میوه ها ونوشیدنی ها به دلیل خاصیت ضد باکتری که دارد بسیار مفید است ومی تواند از فعالیت باکتری های اسید دوست که اکثرا مشکل ساز در  انواع اب میوه ها هستند,جلوگیری کند.و مانع از تشکیل حالت ابری ویا تغییر طعم آب میوه ها شود.

علت تغییر رنگ وطعم آب میوه ها چیست؟

فعالیت باکتری های اسید دوست  در آب میوه ها سبب تغییر رنگ وطعم در ای میوه ها می شود.

چگونه از تغییرات نامطلوب در آب میوه ها جلوگیری کنیم؟

استفاده از نایسین یا همان نایزین می تواند از تغییرات طعم ومزه در آب میوه ها جلوگیری کند چون نایسین یک آنتی باکتریال ودر اصل یک ضد باکتری گرم مثبت هست که به راحتی بر روی باکتری های اسد دوست که از نوع باکتری های گرم مثبت هستند تاثیر گذار بوده وبا نابود کردن باکتری ها سبب افزایش ماندگاری آب میوه ها می شود.

آیا مصرف نایزین برای انسان بی ضرر است؟

بله نایزین یک نگهدارنده کاملا طبیعی است که در بدن انسان توسط پزوتئاز ها به آمینو اسید تبدیل می شود ولذا هیچ گونه ضرری برای مصرف کننده ندارد.