نایزین در پنیرهای سخت و نیمه سخت

نایزین در پنیرهای سخت و نیمه سخت


با اضافه کردن نایزین به پنیر می توان به طور موثری از رشد باکتری هادر پنیر جلوگیری کرد.نایسین به عنوان یک نگهدارنده در انواع پنیر های سخت و نیمه سخت مورد استفاده قرار می گیرد و شایان ذکر است که هیچ گونه تاثیری بر روی رنگ،طعم و مزه پنیر باقی نمی گذارد.کریستال های این ماده بسیار پایدارند و در زمان لازم فعال شده و مقاومت ماده غذایی را افزایش می دهد.