نایزین در پنیرهای سخت و نیمه سخت

کاربرد نایزین در پنیرهای سخت و نیمه سخت چیست؟


با اضافه کردن نایزین به پنیر می توان به طور موثری از رشد باکتری هادر پنیر جلوگیری کرد.
نایسین به عنوان یک نگهدارنده در انواع پنیر های سخت و نیمه سخت مورد استفاده قرار می گیرد و شایان ذکر است که هیچ گونه تاثیری بر روی رنگ،طعم و مزه پنیر باقی نمی گذارد.کریستال های این ماده بسیار پایدارند و در زمان لازم فعال شده و مقاومت ماده غذایی را افزایش می دهد.

چرا از نایسین در پنیر وخامه استفاده می شود؟

زیرا درپنیر وخامه باکتری های باسیلوس بسیاری از سرمادوست ها که در حالنت عادی اسپور دار هستند وبا حرارت پاستور از بین نمی روند در مراحل نگهداری محصول آماده به فرم رویشی درآمده ومشکل ساز می شوند یا استفاده از نگهدارنده نایسین به راحتی این باکتری ها را می توان از بین برد وماندگاری محصول را افزایش داد.

آیا استفاده از نایسین مانع از تلخ شدن پنیر می شود؟

بله یکی از عوامل تلخ شدن پنیر ها تجزیه پروتوئین ها توسز آنزیم های باکتریایی است که نایسین با تاثیر گذاری برروی این باکتری ها ونابودی کامل آنها مانع از تلخ شدن پنیر می شود.