نایزین در پنیر

نایزین در پنیر

نایزین با جلوگیری از رشد باکتری های گرم مثبت سبب جلوگیری از تغییرات طعم خصوصا تلخی پنیر می شود وماندگاری پنیر را در طولانی مدت افزایش می دهد.