KMK 2000 درماست

KMK 2000 درماست 

 KMK 2000 درماست   یک مهار کننده بسیار قوی در برابر عوامل فساد این محصول شناخته شده است. KMK 2000 پس از 48 ساعت فعال می شود ومقاومت ماست رادر برابر  فساد، مسمومیت غذایی،تلخ شدن،کپک زدن  می شوند را افزایش می دهند. این محصول افزاینده زمان ماندگاری محصول به شمار می رود و حلالیت مناسبی در محصولات لبنی نظیر ماست چکیده، ماست های طعم دار، دوغ، پنیر، شیر، انواع شیرهای طعم دار و دسر های لبنی دارد.