ACOL S 2000 درجوجه کباب

ACOL S 2000   درجوجه کباب

ACOL S 2000   یک نگهدارنده طبیعی است که برای افزایش زمان ماندگاری محصولات گوشتی خام وپخته قابل استفاده است ومی توان انواع فراورده های گوشتی مثل جوجه کباب فیله مرغ , مرغ خام بسته بندی و...... را  با استفاده از این محصول مدت زمان زیادی بدون تغییرات طعم ومزه وبو در یخچال نگهداری نمود.

چرا محصولا گوشتی زود تغییر طعم می دهند وبوی بدی می گیرند؟

محصولاتی که به صورت گرم عرضه می شوند یعنی منجمد نیستند وخصوصا فراورده های گوشتی ومرغ وطیور بسیار مستعد آلودگی بعه باکتری های اشرشیاکلی, استاف اورئوس , سالمونلا وE.coli  می باشند لذا بعد از 2 الی 3 روز در سطح عرضه دچار بوی بد ناشی از فساد می شوند.

چگونه می توان زمان ماندگاری محصولات جوجه کبابی را افزایش داد؟

استفاده از نگهدارنده   ACOL S 2000 که یک ترکیب کاملا طبیعی است وبه دلیل خاصیت کمی اسیدی که دارد علاوه بر افزایش ماندگاری فراورده های گوشتی وجوجه کباب های آماده باعث ایجاد طعه خوب در آنها نیز می شود.

چرا باید از ACOL S 2000 در فراورده های گوشتی استفاده کرد؟

زیرا این نگهدارنده به طور اختصاصی بر روی پاتوژن های بیماری زایی مثل اشرشیاکلی, استاف اورئوس , سالمونلا وE.coli تاثیر گذار بوده وسبب نابودی کامل آنها می شود.