ACOL S 2000 درجوجه کباب

ACOL S 2000   درجوجه کباب

ACOL S 2000   یک نگهدارنده طبیعی است که برای افزایش زمان ماندگاری محصولات گوشتی خام وپخته قابل استفاده است ومی توان انواع فراورده های گوشتی مثل جوجه کباب فیله مرغ , مرغ خام بسته بندی و...... را  با استفاده از این محصول مدت زمان زیادی بدون تغییرات طعم ومزه وبو در یخچال نگهداری نمود.