مونو پمپ

  •  عکس
    مونو پمپ

    مونو پمپ برای پمپاژ مواد غذایی بدون آسیب رسانی به بافت مواد ،قابلیت کنترل حجم مواد خروجی,مقاوم به مواد شیمیایی می باشد.

    کاربرد

    جزییات بیشتر