ایپولی

  •  عکس
    ایپولی لایزین

    ایپولی لایزین بهترین ماد ضد باکتری قوی است که خاصییت نگهدارندگی نیز دارد این محصول یکی از بهترین محصول جهت استفاده در مواد غذایی جهت از بین بردن باکتریهای بیماری زا است.

    کاربرد

    جزییات بیشتر