نایسین ( نایزین )

 • عکس
  نایسین (نایزین)

  نایسین (نایزین) یک پپتید باکتروسین است که طی تخمیر کنترل شده در محیطی برپایه شیرتولید می گردد و پس از استخراج و خشک کردن به صورت مخلوط با نمک عرضه می شود.

  کاربرد

  نایزین در تخم مرغ مایع ، نایزین در آبمیوه و نوشیدنی ، نایزین در فرآورده های گوشتی خام ، نایزین در پنیرهای سخت و نیمه سخت ، نایزین در فرآورده های لبنی ، نایزین در پنیر ،

  جزییات بیشتر