جایگزین لیزوزیم

 • ACOL S 2000
  ACOL S 2000

  جایگزین لیزوزیم وضدباکتری سالمونلا ,استافاورئوس,اشرشیاکلی وای کولی در فراورده های گوشتی پروتوئینی

  کاربرد

  گوشت پخته شده ، فرآورده های گوشتی ، گوشت طیور ، سوسیس ها ،

  جزییات بیشتر