جایگزین لیزوزیم ACOL S 2000

 • عکس
  ACOL S 2000 ( نگهدارنده فراورده های گوشتی )

  جایگزین لیزوزیم وضدباکتری سالمونلا ,استافاورئوس,اشرشیاکلی وای کولی , نگهدارنده فراورده های گوشتی پروتوئینی

  کاربرد

  ACOL S 2000 درفرآورده های گوشتی ، ACOL S 2000 در سوسیس وفراورده های گوشتی ، ACOL S 2000 درجوجه کباب ، ACOL S 2000 دربرگر ها ،

  جزییات بیشتر