جایگزین لیزوزیم EK831

 • عکس
  EK 831 ( نگهدارنده فراورده های گوشتی )

  جایگزین لیزوزیم وضدباکتری سالمونلا ,استافاورئوس,اشرشیاکلی وای کولی , نگهدارنده فراورده های گوشتی پروتوئینی

  کاربرد

  EK 831 درفرآورده های گوشتی ، EK 831 در سوسیس وفراورده های گوشتی ، EK 831 درجوجه کباب ، EK 831 دربرگر ها ،

  جزییات بیشتر