در کنار مشتریان گرامی خواهیم ماند

تمام سعی ما تامین به موقع افزودنیهای ضد کپک و نگهدارنده  ناتامایسین وناسین وآنزیم تی جی و.....حتی در زمان تحریمهاست.


مشتریان گرامی دایان آرمان پویا دیگر نگران کمبود مواد  افزودنی مورد نیاز تولیدات خود نباشیدافزودنیهایی مانند ناتامایسین ، نایزین ،  آنزیم ترنس گلوتامیناز و یا جایگزینهای مناسب و محصولات جدید با کیفییت بهتر و قویتر از محصولات مذکور مانند KMK2000(جایگزین مناسب و عالی ناتامایسین) ، AK830 (جایگزین قوی ایپولی لازین) ، EK831  (جایگزین لیزوزیم)
شرکت دایان آرمان پویا تمامی تلاش خود را در دوران تحریم بکار گرفت تا برای اولین بار در ایران  این محصولات را تقویت کرده و محصولات جدیدی را معرفی نمایدکه کارایی بهتر و قویتر دارند و میتوانند مثمر ثمر واقع شوند و به روند تولید محصولات غذایی کمک کنند.

مشاهده نظرات

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • نام و نام خانوادگی *
  • پست الکترونیک *
  • شماره تماس *
  • شرح نظر *
  • کد امنیتی*