الکل چیست وچه کاربردهایی دارد؟

 

الکل چیست؟


در علم شیمی هر ماده‏ی كه در فرمول شیمیایی آن ‏ هیدروكسیل(-OH) وجود داشته باشد، یك الكل محسوب مى ‏شود.الكل از مشتقات هیدروكربن هاست كه در آن‏ها هرمولكول، تركیبی ازچند اتم هیدروژن و كربن مى ‏باشد. نهایت، یك عامل (OH) جانشین ‏یك اتم هیدروژن مى ‏گردد. و بنابر تعداد عامل(OH) ، الكل‏ها را یك یاچند ظرفیت مى ‏گویند.

الف) الكل متیلیك یا متانول


ساده ‏ترین الكل‏ها، الكل متیلیك است كه مبنی الكل‏ های یك‏ظرفیتی مى ‏باشد. الكل متیلیك از تقطیر چوب به دست مى ‏آید و ازاین رو به آن عرق چوب نیز مى ‏گویند. الکل متیلیک مایعی است‏بی رنگ‏ كه در ۶۶ درجه سانتی گراد مى ‏جوشد، با شعله كمی آبی رنگ‏ مى ‏سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقلیل حجم یافته و تولیدحرارت مى ‏كند.
کاربرد الكل متیلیك: در صنایع رنگ‏سازی كاربرد دارد. به علاوه سمى ‏است قوی كه با شرب ۸ تا ۱۰ گرم آن اختلالات هاضمه و اغلب‏كوری دست داده و تلف مى ‏كند.
پس از متانول بقیه الكل ‏های یك ظرفیتی یا یك ‏عاملی را به الكل ‏های نوع اول، دوم و سوم طبقه ‏بندی مى ‏كنند.

ب) الكل اتیلیك


الکل اتیلیک یا اتانول در زمره الكل‏ های نوع اول است.هم چنین الكل‏ های دو ظرفیتی و سه ظرفیتی و … نیز وجود دارد كه‏ مى ‏توان از ضدیخ به عنوان الكل دو ظرفیتی (یا الكل دو عاملى ‏اشباع) و گلیسیرین به عنوان الكل سه ظرفیتی (یا الكل سه عاملى ‏اشباع) نام برد.
اتانول به طور طبیعی و به مقدار بسیار كم در نان (۵/۰ درصد)،مغزانسان و گیاهان وجود دارد. علاوه بر مخمر و بعضی باكترى‏ها،بدن انسان نیز مقدار چشمگیری الكل تولید مى‏كند. در اكثر موارد،تمام این تولید، مربوط به میكروب‏ های موجود در روده انسان‏ مى ‏باشد.

 

ویژگى ‏های الكل اتانول


الكل اتیلیك در ۳/۷۸ درجه سانتی گراد به جوش مى ‏آید و در۱۱۴-درجه ذوب مى ‏شود. الكل مطلق، آب گونه ‏ی است‏بى ‏رنگ وزود آتش‏گیر، با بویی ویژه، در برودت زیاد ابتدا قوام آمده و سپس ‏مانند شیشه منجمد مى ‏گردد.
الكل برخلاف پندار بعضی، اثر تحریكی بر اعضی بدن ندارد،بلكه اثر آن تخدیر یعنی تضعیف فعالیت‏های بدن و كاستن از دقت درانجام رفتارهای گوناگون است. در كتاب‏های علمی نیز، الكل را درردیف تخدیر كننده ‏ها هم چون اتر و غیره مى ‏آورند.
به هر حال، تمامی مشروبات الكلی، حاوی مقداری الكل‏ مى ‏باشند و هرگونه آثار تخدیری كه از مشروبات الكلی بروز مى ‏كندمربوط به وجود این ماده در آن ه است. میزان این تخدیر كه ما از آن به‏«مستى‏» تعبیر م ى‏كنیم بستگی به درصد الكل موجود در این گونه ‏مشروبات دارد. چنان چه شخص مقداری الكل بنوشد، قریب ۱۵ آن‏فورا به وسیله جدار معده داخل در خون و بقیه در امعاء واردمى ‏گردد. مقداری هم ممكن است ‏به وسیله ریتین یا با ادرار خارج ‏شود. ولی قسمت اعظم آن در هر حال در بدن مى ‏ماند و در آن جامتدرجا اكسید شده و احتیاجی به هضم و گوارش ندارد.
كبد انسان قادر است در هر ساعت، ۸ گرم الكل را اكسید كند.مقادیر زیادتر در جریان خون ظاهر شده ولی غلظت كم تر از ۰۵/۰%علامتی در شخص به وجود نمى ‏آورد. از غلظت ۰۵/۰% به بالاست ‏كه علائمی نظیر كاهش توازن اعمال فیزیكی و اختلال در دید پیش ‏خواهد آمد.
غلظت‏ بالاتر از ۲۵/۰% علائم مشخصی به وجود مى ‏آورد. و اگرغلظت ‏به ۱% در خون برسد، اختلال تنفسی و قلبی و نهایتا مرگ ‏ایجاد مى ‏شود هر چند مقدار كشنده آن برحسب افراد فرق مى ‏كند.
بهتر است بدانید: الكل از تمام راه‏هاجذب بدن مى ‏شود ولی جذب آن از راه دهان و معده بسیار كم است.روده كوچك ۸۰% یا بیش تر مقدار خورده شده را جذب مى ‏كند.كم تر از ۱۰% بى ‏تغییر از راه ادرار و تنفس دفع مى ‏شود. الكل دربافت‏ها به سرعت منتشر شده و در حدود ۸ گرم در ساعت اكسید وبه گاز كربنیك و آب تبدیل مى ‏شود.بدین ترتیب مهم‏ترین اثر الكل،تضعیف دستگاه اعصاب مركزی است. الكل در نتیجه تاثیر برروى‏اعصاب، واكنش در رگ‏ها ایجاد نموده و خون را به سطح بدن جریان‏ میدهد و از این طریق، پوست را قرمز مى ‏كند و ابتدا در بدن ایجادحرارت مى ‏نماید. اما این اثر دیری نمى ‏پاید، چرا كه پس از مدت‏ كوتاهی، بدن حرارت خود را تا دو برابر از دست میدهد.

 كاربرد الكل:


از الكل، به عنوان پرمصرف‏ترین ماده شیمیایی در فرایند ساخت وسنتز، جدا سازی و تولید مى‏توان نام برد.
در صنعت، الكل را جهت تهیه لاك، ماده ورنی و رنگ‏های انیلین ودواجات به كار مى‏گیرند. الكل در آزمایشگاه‏ها به عنوان سوخت‏كاربرد دارد. ولی استفاده از آن به این منظور، به صرفه نیست.
الكلی كه در صنعت‏به كار گرفته مى‏شود، از لحاظ ماهیت، هیچ‏تفاوتی با الكل طبی ندارد و هر دو همان الكل اتیلیك یا اتانول‏مى‏باشند. الكل بهترین حلال آلی است و لذا در آزمایشگاه‏ها و صنایع داروسازی كاربرد بسیار زیادی دارد. در مواردی نیز الكل جهت محافظت‏از رشد میكروبی در فرآورده‏های دارویی، ساخت روكش قرص‏ها، وضدعفونی كننده وست‏به كار مى‏رود.
در پزشكی نیز الكل جهت ضدعفونی كردن ابزارهای طبی و غیره‏به كار گرفته مى‏شود. به علاوه قطعات تشریحی را به خوبی مى‏توان‏در الكل از گندیدن و عفونت محافظت نمود. هم چنین الكل درساختن ادكلن‏ها و لوازم آرایشی نیز كاربرد فراوان دارد.

مهم ترین نکته این است که الکل با درجه 70 فقط قدرت ضدعفونی را دارد.

مشاهده نظرات

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • نام و نام خانوادگی *
  • پست الکترونیک *
  • شماره تماس *
  • شرح نظر *
  • کد امنیتی*