فرایند تولید الکل اتانول


فرایند تولید الکل اتانول:


در کشور ما فرایند تولید الکل اتانول به علت فراوانی کشت چغندر ،از همین محصول تولید می شود.
یکی از به صرفه ترین موارد برای تولید اتانول ، چغندر می باشد که به این فرایند تولید اتانول از ملاس گویند . هر چند که از ملاس مواد دیگر از جمله خرما ، گندم ، نیشکر و… نیز می توان اتانول تولید نمود.

شرح خط تولید الکل:

در ابتدای خط مخازن ذخیره ملاس خام می باشد که ملاس خام با اضافه کردن ترکیباتی در این مخازن ذخیره می شود .سپس مرحله محلول سازی است که ملاس با آب و سایر ترکیبات در مخازن محلول سازی ترکیب شده و وارد مرحله بعد می شود . مرحله بعد فرایند تخمیر محلول حاصل شده می باشد . فرایند تخمیر بسته به نوع و درصد الکل مورد نیاز تفاوت دارد . این فرایند توسط دستگاههای فرمانتور یا بیوراکتور در چند مرحله انجام می گیرد . توسط سیستم پمپاژ محلول به داخل فرمانتور منتقل می شود .
شروع تخمير با انحلال وزن معيني از خميرمايه خشك در يك مخزن خاص و سپس انتقال آن به پري‌فرمانتور مي‌باشد ,سپس فرمانتور اول منتقل شده و تا فرمانتور پنجم فرایند مرحله به مرحله تخمیر انجام می شود .سپس محلول پس از طی فرایند تخمیر وارد مخزن نگهداری و ذخیره شده تا در مرحله بعد که تقطیر می باشد به صورت پیوسته این فرایند انجام گیرد .
اتانول طی فرایند تخمیر غلظتش افزایش می یابد و سپس نوبت به مرحله تقطیر می رسد . فرایند تقطیر شامل شش برج سینی دار می باشد که مراحل جداسازی و تقطیر توسط آنها انجام می گیرد . محصول نهایی پس از طی این فرایند الکل طبی ، الکل صنعتی و روغن الکل می باشد . در چارت مراحل و فرایند تولید اتانول و الکل ب شرح داده شده است .

مرحله  بسته بندی وانبار کردن محصول اتانول:

الکل پس از آماده سازی در بطری بسته بندی می شود ودر انبار با شرایط مناسب محیطی نگهداری می گردد.
برای سنجش میزان الکل از بومه الکل سنج استفاده می گردد .
توجه داشته باشید که فقط الکل با خلوص 70 % قابلیت ضدعفونی دارد .مشاهده نظرات

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • نام و نام خانوادگی *
  • پست الکترونیک *
  • شماره تماس *
  • شرح نظر *
  • کد امنیتی*