فلوچارت تولید پنیر پروسس (پیتزا)


فرایند تولید پنیر پیتزا (با پنیر اولیه)


ابتذا پنیر اولیه ای که از قبل آماده شده و ph آن به حد مورد نظر رسیدهاست را داخل مخزن پخت ریخته و در حین همزدن حرارت می دهیم تا پنیر حالت کشسانی پیدا کرده وآب اضافی پس دهد(توضیح اینکه : در ابتدای کار کازئین در پنیر به فرم دی پاراکازئین کلسیم هست وبه مروردر اثر حرارت وتولید اسید لاکتیک به شکل منو پاراکازئین کلسیم در می اید که باعث حالت کش آمدن در پنیر می شود) سپس آب را خارج کرده ومواد لازم نظیر خامه , پنیر نرمه ( شامل پنیر سفی فتا , پنیر خامه های ویا پنیر رسیده در اب نمک) که البته اینها معمولا ضایعات کارخانه ها هستند وبه منظور جلوگیری از هزینه ها ی اضافی ویا هدر رفت محصول در پخت استفاده می شوند که می باست طی سه مرحله به مواد داخل پخت افزوده شود سپس نمک طعام ونمک ذوب (نمکهای فسفات وسیترت) اضافه می شود وعملیات حرارت دهی ادامه دارد تا زمانی که پنیر پیتزا آماده شود. که به روشهای ذیل آماده بودن آن قابل تشخیص است:
1- یک تکه از پنیر را با دست کشیده تا میزان کش آمدن آن مشخص شود ونباید قطع شود همچنین در جهت افقی باید به حالت تار به تار دراید وریش ریش شود
2- سطح پنیر در داخل پخت بسیار براق وشفاف است وگاها حباب های بزرگی روی سطح آن نمایان می شود که چشم گاوی گفته می شود
3- اگر یک تکه از آن را در دهان تست کنیم براحتی جویده می شود وحالت سفت وآدامسی ندارد.
پنیر پیتزای آماده شده را به وزن دلخواه برش زده ومی گذاریم کمی سرد شود سپس به سرخانه بالای صفر وپس از ان زیرصفر منتقل کرده سپس به بخش بسته بندی جهت رنده , یا ورقه ای شدن منتقل می شود.

مشاهده نظرات

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • نام و نام خانوادگی *
  • پست الکترونیک *
  • شماره تماس *
  • شرح نظر *
  • کد امنیتی*