دوز مصرف وکاربرد صمغ ها در موادغذایی

کدام صمغ یا هیدروکلوئید مناسب کدام ماده غذایی است وبا چه دوز مصرفی؟

جهت بررسی اینکه کدام هیدروکلوئیدها مناسب کدام موادغذایی هستند وبهترین دوز مصرفی چیست جدول زیر را مطالعه فرمایید؟

مشاهده نظرات

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • نام و نام خانوادگی *
  • پست الکترونیک *
  • شماره تماس *
  • شرح نظر *
  • کد امنیتی*