نایزین در تخم مرغ مایع

نایزین در تخم مرغ مایع

نایزین به عنوان یک آنتی باکتریال در فراورده های تخم مرغ مایع جهت افزایش ماندگاری وکاهش بار میکروبی استفاده می شود امروزه بسیاری از صنایع مثل تولید انواع سس, صنایع کیک وبیکری به حای جداسازی تخم مرغ در مجموعه از پک های آماده تخم مرغ مایع استفاده می کنند که نایزین می تواند به افزایش ماندگاری آنها کمک بسیار زیادی بکند.