ناتامایسین در میوه و سبزیجات

ناتامایسین در میوه و سبزیجات


ناتامایسین خالص در میوه و سبزیجات حکم یک مهار کننده قوی محسوب شده و از خرابکاری کپک و مخمر ها جلوگیری به عمل می آورد.فلور میکروبی سطح میوه وسبزیجات تازه برداشت شده، شامل فلور طبیعی سطح آنها همراه با میکروارگانیسم های خاک و احتمالاً پاتوژن های گیاهی است. همچنین احتمال وجود کپک ها و تعدادی از مخمرها نیز ممکن است وجود داشته باشند. عملکرد ناتامایسین خالص به گونه است که سدی مقاوم در برابر کپک و مخمر ها به وجود می آورد و محصول را عاری از وجود هر گونه قارچ( که سبب بروز بیماری برای مصرف کننده می شود) را می نماید.لذا به عنوان یک افزاینده زمان ماندگاری بالا محسوب شده که بسیار مقرون به صرفه و کاملا همسو با محیط زیست می باشد.ناتامایسین مایع به راحتی بر روی میوه و سبزیجات اسپری شده و مانع فساد زود هنگام میوه و سبزیجات می گردد.