کیک ها.بیسکویت ها.شیرینی ها

 نایزین می تواند به منظور جلوگیری از رشد کپک و مخمر ها در کیک ها.بیسکویت  ها.شیرینی ها به خوبی عمل نماید و مقاومت ماده غذایی (کیک ها.بیسکویت  ها.شیرینی ها) را در برابر کپک ها و مخمر ها افزایش می دهند. Nisin یک میکروارگانیسم طبیعی است که در غذاهای فرآوری شده و در طول تولید برای افزایش عمر مفید با تجزیه اسپرم های گرم مثبت و باکتری های بیماری زا استفاده می شود.