دوغ

از جمله علل فساد دوغ کپک ها و مخمر ها به شمار می روند که مخمرها اغلب تاثیر نامطلوبی بر سلامت مصرف‌کننده ندارند و بیشتر سبب ترش شدن دوغ می‌شوند، اما کپک‌ها با تغییر طعم دوغ به تلخی و تغییر رنگ، آن را غیرقابل مصرف می‌کنند.
نایزین نه تنها با جلوگیری از رشد باکتری های +gr به ماندگاری بیشتر مواد غذایی کمک می کند بلکه این ماده زمان دمای فرآوری را هم کاهش می دهد.نایزین می تواند به منظور جلوگیری از رشد کپک و مخمر ها به خوبی عمل نماید و مقاومت ماده غذایی را در برابر کپک ها و مخمر ها افزایش می دهند.